Coaching

Coaching är ett av de kraftfullaste verktygen som finns för att utveckla individer och grupper. För mig som coach är det fantastiskt att få bidra till andras utveckling, och klienterna brukar säga att våra samtal ger dem inspiration och energi att komma vidare, ökat självförtroende och nya insikter om sig själva.

Jag erbjuder både individuell coaching och coaching i grupp, där deltagarna också själva får träna på att coacha varandra. Som ett komplement till coachingen erbjuder jag även möjligheten att göra en Extended DISC personprofil.

Jag har en gedigen coachutbildning och erfarenhet, under de senaste åren har jag coachat över 500 personer under totalt mer än 2000 timmar. Jag är Professional Certified Coach, certifierad genom världens största branschorganisation för coacher, International Coach Federation, och följer deras etiska riktlinjer. Jag har också under några år utbildat coacher internationellt på amerikanska  CoachVille. Jag coachar både på svenska och engelska.

Samtalen med Gunnel har gett mig kraft och energi, men också modet att bli tuffare och tro på min förmåga. 

    Cecilia Angbratt, Chief Operating Officer,

       Configura AB

Individuell coaching

Vill du komma vidare, nå ett specifikt mål eller bli bättre på något? Står du inför utmaningar som du inte riktigt vet hur du ska tackla? Att ta hjälp av en professionell coach ökar dina möjligheter att lyckas.

Min uppgift som coach är att stödja, inspirera och utmana dig och att ge utrymme för självreflektion och nya insikter. Jag fungerar som ett bollplank och använder mig av väl beprövade metoder för att hjälpa dig att själv hitta din lösning.

Exempel på områden jag coachar inom:

 • Ledarskap
 • Karriär
 • Personlig utveckling
 • Företagande
Under ett första, kostnadsfritt samtal utforskar vi grunden för ett eventuellt fortsatt samarbete. Coachingen pågår därefter mellan tre och tolv månader. Samtalen kan ske vid personliga möten eller per telefon, 45-90 minuter/tillfälle, varje vecka eller mer sällan. 
 

Coaching i grupp

Individuell coaching i grupp är en oerhört kraftfull metod som ger resultat på flera plan. Deltagarna får lära sig grunderna i coaching, såsom ICF:s kärnkompetenser och hur man ställer coachande frågor. Hela gruppen hjälps sedan åt att coacha en person i taget.

Detta är en metod som passar utmärkt för yrkesgrupper som arbetar med människor, då deltagarna inte bara får hjälp att komma vidare i sin egen utveckling utan också lär sig ett coachande förhållningssätt, som kan användas i möten med kunder, medarbetare, elever osv.

Upplägget är vanligen sex träffar under tre-sex månader.

Effekter av individuell coaching i grupp:

 • Varje deltagare får hjälp att hitta lösningar och nå bättre resultat 
 • Genom att alla i gruppen ställer frågor får den som coachas en mängd nya perspektiv
 • Alla deltagare lär sig även genom att lyssna på varandras resonemang
 • Deltagarna lär sig ett coachande förhållningssätt och kan ta med sig det i sin vardag
 • Gruppen svetsas samman, man blir ett starkt team där alla bryr sig om och lyssnar på varandra
   

Extended DISC Personprofil

Extended DISC är ett analysverktyg som  kan användas i många olika sammanhang. För den egna utvecklingen kan DISC-analysen (din personprofil och kommunikationsstil) ge nya och användbara insikter. Du får en rapport som bl.a. beskriver dina styrkor och utvecklingsområden, vad du kan tillföra i en grupp och mycket mera. Profilen visar både ditt grundbeteende och ett anpassat beteende. 

Förutom personlig utveckling är DISC-analysen mycket användbar i teamutveckling. Alla medlemmar i teamet får då först göra en individuell DISC-analys och får enskild återkoppling på den. Därefter samlar man hela teamet och går igenom vad som utmärker de olika beteendestilarna i modellen och tittar på vilka stilar som finns i teamet. Syftet är att skapa en ökad förståelse för våra olikheter och för att alla stilar behövs i ett team. Man lär sig också vad man ska tänka på för att förbättra kommunikationen och samarbetet med personer som har andra beteendestilar än man själv.

Andra exempel på användningsområden: Karriärutveckling, ledarutveckling, ledningsgruppsutveckling, i medarbetarsamtalet, vid rekrytering och säljutveckling. 

Analyserna finns på mer än 48 olika språk.