Föreläsningar, utbildningar, coaching och styrkebaserade workshops

Jag är organisationskonsult och coach med en passion för utveckling i alla former - oavsett om det rör sig om människor, grupper, idéer eller verksamheter. Jag erbjuder inspirationsföreläsningar om styrkebaserad utveckling, arbetsglädje, ledarskap, medarbetarskap och kommunikation, skräddarsydda utbildningar, coaching individuellt eller i grupp, och styrkebaserade workshops med metoden Appreciative Inquiry.

Hela min verksamhet genomsyras av ett styrkebaserat förhållningssätt. Det innebär att jag är övertygad om att vi når betydligt längre om vi fokuserar och bygger vidare på våra styrkor och det vi gör bra, än om vi ensidigt fokuserar på att åtgärda problem.

Är du och/eller din organisation redo att ta ett stort kliv framåt? Välkommen att läsa vidare om hur jag kan hjälpa till.