Behandling av personuppgifter

Din integritet är viktig för mig. Här kan du läsa om hur jag behandlar personuppgifter.
 
Nyhetsbrev
För att jag ska kunna skicka ut mitt nyhetsbrev till dig behöver jag lagra din e-postadress, som räknas som en personuppgift. Den lagliga grunden för den här behandlingen är samtycke. Uppgifterna sparas hos min leverantör av nyhetsbrevstjänsten; MailerLite. Där sparas förutom e-postadresser även uppgifter om vilka mottagare som har öppnat vilka brev och vilka länkar i breven de har klickat på. En gång om året gör jag en rensning och tar bort de e-postadresser som inte har öppnat mina nyhetsbrev under det gångna året. MailerLite lagrar dina uppgifter på sina servrar (som är placerade inom EU), men i övrigt kommer inte dina uppgifter lämnas ut till någon annan part, varken av mig eller av MailerLite. Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration på mitt nyhetsbrev genom att klicka på länken ”Avregistrera dig här” som finns längst ner i varje nyhetsbrev.
 
Kunduppgifter
Om du är kund hos mig behandlar jag också dina personuppgifter. I mitt fakturerings- och bokföringsprogram FortNox sparas namn och adress och i molntjänsten OneDrive sparas avtal , offerter och bekräftelser med namn  och i vissa fall adress, e-postadress och telefonnummer. Detta innebär att FortNox respektive Microsoft lagrar dina uppgifter på sina servrar (som är placerade inom EU). Den lagliga grunden för behandlingen av kunduppgifter är avtal för fysiska personer och intresseavvägning för kontaktpersoner hos organisationer. Uppgifterna behövs för att jag ska kunna fullfölja avtal och skicka fakturor till mina kunder. Jag sparar kunduppgifter så länge som krävs enligt lag och för att tillvara ta mina rättigheter enligt avtalet mellan oss.
 
E-post och kontaktformulär på hemsidan
Vad gäller e-post som skickas till mig sparas posten (och därmed ditt namn, din e-postadress och eventuella andra personuppgifter som posten innehåller) i mitt e-postprogram under så lång tid jag bedömer skäligt för att kunna fullfölja min relation till dig som kund, leverantör eller annan intressent. På samma sätt sparas dina kontaktuppgifter om du fyller i kontaktformuläret på min hemsida. Den lagliga grunden för detta är avtal (i de fall du är en fysisk person och vi har ett pågående avtal) eller intresseavvägning (i de fall du är anställd hos en av mina kunder eller om jag annars bedömer att det ligger i bådas intresse att jag sparar korrespondensen). Jag undviker att skicka eller spara personuppgifter av känslig karaktär i e-post. Jag raderar inaktuell e-post regelbundet. Du kan när som helst kontakta mig och begära att all sparad korrespondens från dig raderas. Då raderar jag alla meddelanden under förutsättning att det inte finns stöd i lag för eller rättsligt krav att spara dem.
 
Cookies
Min hemsida gunnelryner.se använder cookies. En cookie är en liten textfil, som inte innehåller någon personlig information såsom till exempel din e-postadress eller ditt namn, som skickas från min webbserver och som lagras på din dator. Det påverkar inte din dator på något sätt och anledningen till att jag använder cookies är för att kunna mäta trafiken på min hemsida. Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar.

De cookies som sparas är följande:
PHPSESSID: Används för att hemsidan ska fungera optimalt. Här sparas inga besöksuppgifter. Upphör att gälla när surfningen avslutas.
gzip: Används för att hemsidan ska fungera optimalt. Här sparas inga besöksuppgifter. Upphör att gälla efter två veckor.
hv_timestamp_created: Används för besöksstatistik. Besökaren går inte att identifiera. Upphör att gälla när surfningen avslutas.
visitor_uid: Används för besöksstatistik. Besökaren går inte att identifiera. Upphör att gälla efter två år.

Inga personuppgifter sparas och ingen information kommer från eller lämnas ut till tredje part.

Blogg
I min blogg på gunnelryner.se finns möjlighet att kommentera inläggen. Om du gör det sparas din e-postadress, det namn du själv fyller i, hemsidesadress om du väljer att fylla i det, datum och IP-nummer. Dessa uppgifter sparas så länge bloggen finns kvar och lagras på Hemsida24:s server (som är placerad inom EU). Den lagliga grunden för detta är intresseavvägning, jag vill gärna ge dig som läser min blogg möjlighet att kommentera och föra dialog med mig. Du kan när som helst kontakta mig och be mig radera en kommentar du har skrivit. 

Annonsering i sociala medier
Jag använder ibland Facebook och Instagram för att annonsera på Internet. Syftet är att nå ut med mina produkter och tjänster till målgrupper som kan tänkas vara intresserade av dem. Jag för inte själv över några personuppgifter till dessa plattformar, och resultaten av mina annonser lagras enbart hos Facebook. Jag använder möjligheten att rikta mina annonser till anpassade målgrupper, t ex personer som gillar min sida eller personer som är intresserade av böcker. Det är dock Facebook som utifrån sina användardata skapar målgrupperna. Den lagliga grunden för detta är intresseavvägning. De berättigade intressen som ansetts väga tillräckligt tungt är att jag vill vara relevant, och rikta mina erbjudanden till de grupper jag tror kan vara intresserade av mina produkter och tjänster, snarare än till slumpmässigt utvalda personer. Du kan själv se över och förändra dina annonsinställningar direkt i Facebooks sekretessinställningar.
  
Dina rättigheter
Behandling av personuppgifter innebär alltid vissa risker, t ex för obehörigt intrång i de system i vilka uppgifterna lagras. Jag gör dock allt jag kan för att skydda dina uppgifter, främst genom att välja professionella och seriösa leverantörer av de programvaror och tjänster jag använder och genom att använda lösenordsskydd och sedvanligt virusskydd på min dator. 
 
Vad gäller dina grundläggande rättigheter enligt dataskyddsförordningen har du till att börja med rätt att få ett utdrag av de personuppgifter som jag behandlar om dig samt information om hur jag behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som jag behandlar om dig. Du har också rätt att begära att de uppgifter jag har om dig raderas, t ex som ovan nämnts genom att avsluta din prenumeration på mitt nyhetsbrev eller begära att jag raderar e-post.
 
Om du anser att min behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.
 
Kontakt
Om du har frågor om min behandling av dina personuppgifter kan du kontakta mig på gunnel@rynerconsulting.se eller 0708-824621.