Utbildningar i Coachande ledarskap / förhållningssätt

Söker du en rutinerad och inspirerande utbildare i coachande ledarskap / coachande förhållningssätt? Vill ni lära er hur ni kan använda coaching för att få fram det bästa i andra och bidra till att hjälpa människor växa och utvecklas, både enskilt och i grupp?

Gunnel Ryner är Professional Certified Coach (PCC) via ICF och har lång erfarenhet av coaching och att utbilda coacher, såväl i Sverige som internationellt. Hon är en av få svenskar som lär ut Thomas Leonards (ofta kallad coachingens fader) "15 coaching proficiencies", enkla men geniala principer som lyfter både nybörjare och erfarna coacher till helt nya nivåer.

Boka Gunnel Ryner som utbildare i coachande ledarskap / coachande förhållningssätt om ni vill inspireras, få nya insikter och konkreta metoder och verktyg för att frigöra människors potential! 

loading...

Utbildning "Coachande ledarskap" / "Coachande förhållningssätt"

För dig som är chef/ledare, coach, mentor, rådgivare eller konsult och arbetar med att utveckla individer, grupper och verksamheter

Konkurrenssituationen i dag kräver en flexibel organisation, som tar vara på varje medarbetares potential och utvecklingsbehov. Att förlora nyckelpersoner eller att ha ”vissna tulpaner” som har tappat sugen blir kostsamt för verksamheten. Meningen med att coacha är att få fram det bästa hos människor. För att få medarbetarna att känna sig engagerade och vilja ge sitt bästa räcker det inte med order och instruktioner. En chef som har lärt sig vad ett coachande förhållningssätt innebär ser medarbetarens starka sidor och hjälper till att stötta och utveckla dem. Under en kurs i coachande ledarskap går vi igenom vad ett coachande förhållningssätt innebär och tränar på flera olika coachingmetoder.

Vinster med ett coachande ledarskap:

 • När medarbetaren själv kommer fram till bättre lösningar och prövar dem blir inlärningseffekten större. 
 • När du uppmärksammar en medarbetare och ställer frågor visar detta att du sätter värde på hans eller hennes kunskaper. 
 • Coaching uppmuntrar till fler kreativa förslag från medarbetarna. 
 • Ju större ansvar och egna initiativ människor vågar ta, desto mer beredda blir de att ro båten i land när det händer något i stället för att stå och invänta chefens order. 
 • Kompetenta och självgående medarbetare har större förmåga att hantera osäkerhet.

Upplägg och innehåll:
Utbildningen i coachande ledarskap/förhållningssätt skräddarsys och anpassas utifrån era behov och deltagarnas förkunskaper. Ofta gör jag ett upplägg i flera steg, där varje steg kan vara en halv- eller heldag. Det kan t ex se ut så här:

1. Grunderna i ett coachande förhållningssätt
 • Vad innebär ett coachande förhållningssätt?
 • Vinster med coachande förhållningssätt
 • När ska jag coacha och när passar det inte?
 • Praktiska coachingmetoder och verktyg, bl a:
  • Kraftfulla frågor
  • Aktivt lyssnande
  • GROW-modellen
  • Lösningsfokus
 • Vanliga fallgropar i coaching

2. Fördjupning i coachande förhållningssätt - Thomas Leonards "15 Coaching Proficiencies"
Thomas Leonard räknas av många som coachingens fader. Hans 15 ”coaching proficiencies” sågs som banbrytande när han först formulerade och lärde ut dem för 20 år sedan. Aldrig tidigare – och aldrig sedan dess – har coachinghantverket beskrivits så fullständigt och inspirerande. Nya coacher lyftes snabbt upp till en kvalitetsnivå långt över vad som kunde förväntas. Och erfarna coacher blev positivt överraskade över att det fanns en högre nivå av coaching och mycket mer att lära. Det var en frisk fläkt – och är det fortfarande.
Jag har lett fyra omgångar av den här kursen på CoachVille (en coachingskola grundad av Thomas Leonard) och även de mest erfarna deltagarna säger att dessa enkla men geniala principer har bidragit enormt till deras utveckling.
Några exempel på "coaching proficiencies": Navigerar via nyfikenhet, Utforskar nya territorier, Utformar stödjande miljöer, Ägnar sig åt provokativa samtal.

3. Coaching i grupp 
 • Likheter och skillnader mellan gruppcoaching och enskild coaching
 • Vad är viktigt att tänka på när man coachar grupper?
 • Olika metoder för coaching, samtal och utveckling i grupper:
  • Coaching av grupp med gemensamt mål
  • Individuell coaching i grupp
  • Triosamtal
  • Reflekterande team
  • Vattentrappa
  • Styrkebaserad workshop (inspirerad av Appreciative Inquiry och Lösningsfokus)

Utbildare med gedigen erfarenhet av coaching

Jag är sedan 2010 Professional Certified Coach (PCC) genom International Coach Federation (ICF) och har gedigen utbildning och många års erfarenhet både av att coacha chefer, medarbetare och privatpersoner, och att utbilda andra coacher. Jag har bland annat arbetat som lärare på CoachVille, en internationell coachingskola grundad av Thomas Leonard.