Föreläsning & utbildning om Styrkebaserat ledarskap / Uppskattande ledarskap

Söker du en inspirerande ledarskapsföreläsning? Med en föreläsare som är underhållande, rolig och entusiasmerande samtidigt som hon bjuder på verktyg, idéer och metoder som är väl förankrade i forskning?

Gunnel Ryner föreläser om styrkebaserat/uppskattande ledarskap - ett ledarskap som fokuserar på det som fungerar bra, på styrkor och framgångar, och hur vi kan göra ännu mer av det som för oss i rätt riktning. Lär dig hur du skapar förutsättningar för stolta, engagerade och glada medarbetare som lyfter varandra och skapar extraordinära resultat.

Boka Gunnel Ryner som föreläsare på nästa chefsträff eller ledarskapskonferens om ni både vill skratta och få med er verktyg som ni direkt kan omsätta i praktiken. Och som ger resultat!

loading...

Föreläsning "Styrkebaserat ledarskap - få fram det bästa i dina medarbetare"

Hela vår kultur präglas av ett överdrivet fokus på problem. Men om vi bara fokuserar på det som är dåligt och försöker undanröja problem och brister, kan vi aldrig uppnå exceptionella resultat. Snarare riskerar vi att människor tappar självförtroende och motivation och vi får i bästa fall ett tillstånd av ”icke problem”.

Vill du i stället skapa en arbetsplats präglad av arbetsglädje, stolthet, engagemang, inspiration och kreativitet, få fram det bästa i dina medarbetare och ta din organisation till helt nya höjder? Det är fullt möjligt, med hjälp av ett uppskattande förhållningssätt och styrkebaserade utvecklingsmetoder. Ett styrkebaserat, uppskattande ledarskap handlar om att fokusera på styrkor och framgångar och att bygga vidare på det som fungerar bra. Grundat på forskning inom psykologi och organisations­vetenskap, och metoder som Lösningsfokus, Appreciative Inquiry och Positive Deviance, får du i den här ledarskapsföreläsningen verktygen du behöver för att få dina medarbetare och din organisation att blomstra och nå fantastiska resultat! 
 
Ur innehållet:

  • Problembaserat vs Styrkebaserat arbetssätt - bra för olika saker
  • Forskning kring vad som får människor och team att blomstra
  • ”POF” – positiv omformulering, från problem till positivt mål
  • Utforska framgångar – att undersöka och bygga vidare på det man gör rätt istället för att bara undanröja problem
  • Uppskattande förhållningssätt – att se och förverkliga den positiva potentialen i människor, situationer och ting
  • Bygg på styrkor – skapa arbetsglädje och goda prestationer genom att identifiera och tillvarata egna och andras styrkor

Vill ni gå mer på djupet?
Utbildning & workshop i Styrkebaserat ledarskap/Uppskattande ledarskap

Föreläsningen om Styrkebaserat ledarskap kan också ges som en halv- eller heldagsutbildning. Upplägget skräddarsys efter era önskemål och behov och vi fördjupar oss i de delar ni har mest nytta av. En del av dagen ägnar vi åt en styrkebaserad workshop där ni får prova att praktiskt arbeta med de metoder jag beskriver.