Föreläsningar, utbildningar, coaching och styrkebaserade workshops

Jag är organisationskonsult och coach med en passion för utveckling i alla former - oavsett om det rör sig om människor, grupper, idéer eller verksamheter. Jag erbjuder inspirationsföreläsningar om styrkebaserad utveckling, arbetsglädje, ledarskap, medarbetarskap och kommunikation, skräddarsydda utbildningar, coaching individuellt eller i grupp, och styrkebaserade workshops med metoden Appreciative Inquiry.

Hela min verksamhet genomsyras av ett styrkebaserat förhållningssätt. Det innebär att jag är övertygad om att vi når betydligt längre om vi fokuserar och bygger vidare på våra styrkor och det vi gör bra, än om vi ensidigt fokuserar på att åtgärda problem.

Är du och/eller din organisation redo att ta ett stort kliv framåt? Välkommen att läsa vidare om hur jag kan hjälpa till.

Föreläsning

Boka en inspirerande föreläsning som lyfter hela gruppen och ger nya kunskaper och konkreta verktyg för mer arbetsglädje, engagemang och bättre resultat. 

Utbildning

Jag skräddarsyr utbildningar för chefer och medarbetare inom områdena styrkebaserad utveckling, ledarskap, kommunikation, svåra samtal och coaching. 

Workshop

I en styrkebaserad workshop engagerar vi hela personalgruppen i att hitta era framgångsfaktorer, styrkor och goda exempel och utifrån dem ta fram idéer för att utveckla verksamheten vidare. 

Coaching

Coaching av medarbetare och chefer, individuellt eller i grupp. Jag är ICF Professional Certified Coach och har lång erfarenhet både av att coacha själv och att utbilda andra coacher internationellt.