Utbildningar

Jag skräddarsyr utbildningar för chefer och medarbetare inom områdena styrkebaserad utveckling/styrkebaserat ledarskap, kommunikation, svåra samtal och coaching/coachande ledarskap. För att säkerställa ett bestående resultat lägger jag stort fokus på praktiska övningar, erfarenhetsutbyte och reflektion.

Mycket rolig och lärorik kurs! kommer ta med mycket av det i framtida jobbet. Övningarna var superbra!

Deltagare i utbildning "Det goda samtalet" för chefer på Kronfågel

Uppskattande ledarskap/Styrkebaserat ledarskap

Få fram det bästa i dina medarbetare!

Hela vår kultur präglas av ett överdrivet fokus på problem. Men om vi bara fokuserar på det som är dåligt och försöker undanröja problem och brister, kan vi aldrig uppnå exceptionella resultat. Snarare riskerar vi att människor tappar självförtroende och motivation och vi får i bästa fall ett tillstånd av ”icke problem”.

Vill du i stället skapa en arbetsplats präglad av stolthet, engagemang, inspiration och kreativitet, få fram det bästa i dina medarbetare och ta din organisation till helt nya höjder? Det är fullt möjligt, med hjälp av ett uppskattande förhållningssätt och styrkebaserade utvecklingsmetoder. Grundat på forskning inom psykologi och organisations­vetenskap, och metoder som Appreciative Inquiry och Lösningsfokus, får du verktygen du behöver för att få dina medarbetare och din organisation att blomstra och nå fantastiska resultat!
 
Ur innehållet:

 • Forskning kring vad som får människor och team att blomstra
 • ”POF” – positiv omformulering, från problem till positivt mål
 • Utforska framgångar – att undersöka och bygga vidare på det man gör rätt istället för att bara undanröja problem
 • Uppskattande förhållningssätt – att se och förverkliga den positiva potentialen i människor, situationer och ting
 • Bygg på styrkor – skapa arbetsglädje och goda prestationer genom att identifiera och tillvarata egna och andras styrkor


Utbildningen inleds med ett föreläsningspass, följt av en styrkebaserad workshop där ni tillsammans får utforska era egna goda exempel på hur ni har skapat arbetsglädje, engagemang och motivation hos medarbetarna. Utifrån detta kommer ni att få identifiera era framgångsfaktorer och hitta sätt att bygga vidare på dem. 

 

Kommunikation, konflikthantering och svåra samtal

En heldagsutbildning där du som ledare får inspiration, kunskap, konkreta verktyg och praktisk träning i effektiv kommunikation, konflikthantering, feedback och att kunna genomföra goda samtal, också i svåra situationer.

Upplägget kan se ut så här:
Föreläsning (ca 1½ timma). Ur innehållet:

 • Två mänskliga processer som påverkar samarbete i arbetslivet - orsaker till varför det så lätt går snett i vår kommunikation
 • Hur genomför man ett bra samtal? Grundläggande förhållningssätt och konkreta tips
 • Att bygga förtroende och goda relationer
 • Att kommunicera så att andra vill lyssna och inte känner sig hotade/går i försvar
 • Positiv och negativ återkoppling
 • Att lyfta känsliga frågor, ge tuffa besked eller framföra kritik
 • Konkreta samtalsmodeller för svåra samtal och konflikthantering


Workshop (ca 1½ timma) baserad på metoden Appreciative Inquiry där deltagarna får lyfta fram och undersöka egna goda exempel på lyckade samtal. Vilka framgångsfaktorer bidrar till goda samtal? Hur kan vi bygga vidare på dem så att vi gör ännu bättre samtal?
 
Case/praktiska övningar (ca 3 timmar) – rollspela, träna och reflektera kring specifika situationer som kan uppstå i vardagen.

 

Chefen som coach

Konkurrenssituationen i dag kräver en flexibel organisation, som tar vara på varje medarbetares potential och utvecklingsbehov. Att förlora nyckelpersoner eller att ha ”vissna tulpaner” som har tappat sugen blir kostsamt för verksamheten. Meningen med att coacha är att få fram det bästa hos människor. För att få medarbetarna att känna sig engagerade och vilja ge sitt bästa räcker det inte med order och instruktioner. En chef som har lärt sig vad ett coachande förhållningssätt innebär ser medarbetarens starka sidor och hjälper till att stötta och utveckla dem. Under en kurs i coachande ledarskap går vi igenom vad ett coachande förhållningssätt innebär och tränar på flera olika coachingmetoder.

Vinster med ett coachande ledarskap…

 • När medarbetaren själv kommer fram till bättre lösningar och prövar dem blir inlärningseffekten större. 
 • När du uppmärksammar en medarbetare och ställer frågor visar detta att du sätter värde på hans eller hennes kunskaper. 
 • Coaching uppmuntrar till fler kreativa förslag från medarbetarna. 
 • Ju större ansvar och egna initiativ människor vågar ta, desto mer beredda blir de att ro båten i land när det händer något i stället för att stå och invänta chefens order. 
 • Kompetenta och självgående medarbetare har större förmåga att hantera osäkerhet.