Styrkebaserad workshop

Hitta det som fungerar bra och gör mer av det!

I en styrkebaserad workshop engagerar vi hela personalgruppen i att hitta era styrkor, framgångsfaktorer och goda exempel och utifrån dem ta fram idéer för att utveckla verksamheten vidare. 

Workshopmetodiken baseras på det bästa från metoder som Lösningsfokus och Appreciative Inquiry. Den kan genomföras helt fristående eller i kombination med en föreläsning om Arbetsglädje & Engagemang med styrkebaserad utveckling eller Styrkebaserat ledarskap.

Appreciative Inquiry, förkortat AI, är en metod för utveckling av grupper och organisationer som började utvecklas på 1980-talet av David Cooperrider och Suresh Srivastva på Case Western Reserve University i Cleveland. På svenska kan det översättas till Uppskattande undersökning, men oftast används det engelska namnet, eller förkortningen AI. 

Lösningsfokus är från början en terapimetod, utvecklad under 1990-talet av Steve de Shazer och Insoo Kim Berg på The Brief Family Therapy Center, Milwaukee. I dag används den också med stor framgång i coaching och utveckling av grupper och organisationer.

Utgångspunkten i både AI och Lösningsfokus är att alla – individer, grupper och organisationer – har något som fungerar bra. Genom att utforska och undersöka det som är bra, kan vi få ännu mer av det. AI och Lösningsfokus skiljer sig från traditionella, problemfokuserade metoder genom att man undersöker vad det är som bidrar till framgång och hittar sätt att göra mer av det, i stället för att leta efter fel och brister att åtgärda.

Syftet med en styrkebaserad workshop är att involvera så många som möjligt av de anställda (och eventuellt även kunder och andra intressenter) i att bidra till gruppens eller verksamhetens utveckling. Workshopen utgår oftast från ett tema, något som gruppen/organisationen vill utveckla och bli (ännu) bättre på. Det kan vara allt från kundservice till samarbete.

Workshopen kan läggas upp på olika sätt, t ex en halvdag, två halvdagar med lite tid emellan eller en eller flera heldagar om det handlar om en större förändringsprocess. För att skapa dynamik växlar vi mellan arbete i par, i mindre grupper och i helgrupp.

Vad blir resultatet? Genom att man fokuserar på det man redan gör rätt och bra, och lyfter fram och undersöker egna goda exempel, skapas en positiv stämning, stolthet, motivation och engagemang. Att få vara med och bidra till organisationens fortsatta utveckling stärker de anställda och får dem att växa och känna sig mer delaktiga i verksamheten. Workshopen brukar resultera i stolthet och engagemang hos deltagarna och en mängd kreativa idéer för hur man tillsammans kan utveckla verksamheten vidare. Idéer som också leder till handling, och där implementeringen går fort eftersom alla redan är "med på tåget".

loading...